fogarassy.mihaly.iskola@gmail.com | 0266 364 720

fogarasy fejlec 2 400Bemutatkozó

Óvodáink pedagógiai programja

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."/Maria Montessori/

Óvodai nevelésünk nagy hangsúlyt fektet az egészséges és harmonikus személyiségfejlesztésre, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatására az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével. Úgy érezzük, felelősek vagyunk a gyermekek testi,- lelki-, érzelmi- erkölcsi fejlődéséért, a gyermekközösség alakulásáért.

Domináns feladatunk tehát az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása. Arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekeket az óvodában szeretetteljes légkör, érzelmi biztonság vegye körül. Igyekszünk a gyerekek mindennapjait kitölteni játékkal, játékos tanulással, a felfedezés, valamint a tapasztalás örömével.
Igyekszünk a közösségi élet színterét otthonossá, barátságossá tenni. Olyan környezetet kialakítani, amely minden gyerek számára inspiráló. Jól berendezett, áttekinthető központokat alakítunk ki, amelyek szabad választási lehetőséget biztosítanak.
Pedagógiai értkeink között első helyen áll a gondoskodó szeretet. Legfontosabb feladat, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, azt kiegészítsük és a szülőkkel együttműködve neveljük a ránk bízott gyermekeket.
Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy boldog, érdeklődő, kreatív, magát mérsékelni tudó, másokat elfogadó, környezetét szerető, önmagát sokoldalúan megvalósító gyermekeket neveljünk.
Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés, melynek során az egészség, mint érték épül be a gyermekek személyiségébe.

Célunk a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék, mint elsődleges és meghatározó tevékenység keretén belül.

  • megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra és az abban végbemenő változásokra.
  • megtanítani őket a hagyományok őrzésére és tiszteletére. Ennek érdekében számos ünnepséget, munkadélutánt szervezünk akár a szülők bevonásával: (Alma-bál, Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Nők napja, Húsvét, Föld napi közös udvarszépítés, Gyermeknap)

Végső cél a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi-, lelki-, szociális és értelmi érettség kialakítása.

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap